Historie

Lærevejledning Historie.

Indledningen er grundloven som den er i dag sammenlignet med den første fra 1849, det kan så bruges som opslag. Man kan læse indledningerne til kapitlerne, og nøjes med at gå ind i de vigtige paragraffer. kapitlerne 12, 13, 22, 23 og 25 er primært skrevet med henblik på samfundsfag.

Den første grundlov var jo den mest demokratiske vi nogensinde har haft, nok fordi Frederik den 7 ikke var så interesseret i kongemagt, som de næste konger var.

I kapitel 15 kan man se at de første ændringer, giver kongen den tabte magt tilbage, tronfølgeren kommer i statsrådet, (Christian d.9 må have været inde over) og borger paragrafferne forsvandt, det skyldes at vi skulle overholder Wienertraktaten, og derfor ikke havde ret til at bestemme over hertugdømmerne, man kalder ændringerne fra 1855 og 1863 for de enevældige grundlove.

Ved ændringen i 1866 kom borgerparagrafferne tilbage, men den opnåede kongemagt forsvandt ikke, ved at ændre den øverste politiske leder fra Premierminister til Conceilpræsident, kunne man give indtryk af at der ikke var en massiv kongemagt. (men det betød kun at kongen ikke kunne fyre Conceilpræsidenten) I 1915 var det for at ændre omkring finanslovene, men man gav også kvinderne stemmeret, samtidig får man rettet ”fejlen” nederst på side 81, så kongen igen får den absolutte magt over samtlige folkevalgte tilbage, og vi så det brugt, da Christian d.X fyrede Zahle.

Man skal være opmærksom på at politiske forlig ikke er lovtekst, og at det netop derfor var vigtigt at få rettigheder ind i grundloven i 1939 da Hitler stod tæt ved grænsen og han forfulgte både Jøder og Kommunister. Derfor forsøger man at få det ind i grundloven at ingen kunne fængsles for sin politiske eller religiøse overbevisning §76, samt man vil give et mindretal ret til at kræve et lovforslag ud til folkeafstemning §60, disse paragraffer kalder jeg derfor Hitler paragrafferne. De kom rigtigt ind i 1953, da den fra 1939 jo aldrig kunne godkendes, fordi der var for få der stemte, også derfor nedsatte man stemmeberettigede fra 45% til 40% i 1953.

Det det skete efter påskekrisen viser så hvordan kongemagten ændrede sig lovmæssigt, i kapitlet om 1953 kan man se, at ændringerne ikke var som folk gik og troede det var, for kongemagten bliver ikke lovmæssigt mindre tværtimod. (det beviser at kongemagten stadig er reel, der er jo ingen grund til at gøre magten større hvis den ikke skal bruges) Bemærk her specielt ændringen i §14 samt i §32 stk.2 og 3 disse ændringer er en konsekvens af påskekrisen. Men også ændringen i §64 giver kongen mere magt og udvander yderligere 3 delingen.

Afsnit om Struensee, er placeret efter selve grundlovens historie, han var kun indirekte involveret i grundloven, for han var jo død 76 år før vi fik grundloven, men det var hans ideer om borgerrettigheder der kom ind.

Når jeg til sidst gør opmærksom på Hertuger der dør af lungebetændelse skyldes de at Caroline Amalie nok ikke var blevet gift med Christian den 8 hvis Frederik Christian havde levet, og det tyder også på at Christian den 9 efter London aftalen fik indflydelse på lovgivningen, da allerede den første ændring i 1855 bære præ af dette, fordi kongemagten som Frederik den 7 jo ikke selv var så interesserede i kom tilbage, og derfor kan det være der er en grundlov som aldrig blev underskrevet fra 1863, jeg er i gang med at undersøge dette. Der var nemlig kun 10 ændringer af grundloven fra 1855 til 1863 og man havde fra 1858 til 1863 til at udarbejde den nye grundlov, Så det tyder på at 2 ud af de 3 hertuger meget sandsynligt har fået lidt hjælp til at blive syg. Det er så bare pudsigt er der var 3 hertuger der døde af så simpel en sygdom.

Den næste bog EUs historie, er langt mere historie end denne, og kun med paragraffer til sidst, samt i bind 2, senere vil så komme bogen om den forsvundne grundlov.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s